.Ko.ncept

Sex is simply the best way

to invoke spirits

 

~ Dr Ko ~

 

____________________________________

 

 

 

Wie tussen de regels leest,

treft daar meestal witruimte aan

 

~ Een goede raad van De Gever ~

 

 

____________________________________

 

 

Zij, die teveel praten, worden

gewantrouwd door de dieren

 

~ De Giechelende Goochelaar ~

 

 

____________________________________

 

 

Beroep van vader?

 

~ Exorcist ~

 

____________________________________

 

 

Whattis me mixus me mathematosis?!

 

~ Pedo De Clown ~

 

___________________________________

 

 

Wie daarentegen de regels

zélf leest, leert meestal bij.

 

~ Nóg een goede raad

van De Gever ~

 

 

 

.Ko.ncept

 

.Ko.Tantrum

.Ko. · tan · trum

 

▲ Geslacht: ♀ & ♂

▲ Meervoud: geen ( = één ondeelbare entiteit die meerdere lichamen begeestert)

▲ Oorsprong: onbekend

▲ Kleuren: wit, rood, goud en zwart

▲ Attitude / oriëntatie: charismatisch

▲ Overige definities:

 

Een onvertaalbaar mantra voor een onbekende factor. Volg je? (DE MONO)

 

Persoonlijk, multimediaal work in progress, waar ik

sedert 2000 met een vaste regelmaat aan verderwerk,

bijsleutel, concipieer en in ontdek (Sebastian Bradt)

 

 

 

 

HISTORIEK

 

.Ko.Tantrum (kortweg .Ko.) is het Grote Zwarte Gat in mijn creatieve output. Een gulzige kern van ideëen die alles wat ik op muzikaal, visueel of literair vlak produceer, onwillekeurig naar zich toe zuigt. Het woekert voort uit mijn dromen en ervaringen en is in de loop der jaren nagenoeg volledig gaan samenvallen met mijn manier van leven. .Ko. bevat onder meer muziek (audio, scorebooks), visuals (tekeningen, logo's, foto's, animatics) en een filmscenario, dat alles voortgesproten uit enkele koortsige BIC-schetsen op geruit A4-papier die ik anno 2000 op mijn bureau had liggen. Een paar rudimentaire verhaallijnen over vriend & vijand waar ik toen mee rondhing, over da hood waarin ik opgroeide, dat alles versneden met herinneringen, droomflarden, filmfragmenten, oneliners, slogans, quotes, visioenen, etc. In 2003 sloot ik mijn conservatoriumtijd af met het eindwerk .Ko.Tantrama; een vroege performance / documenta rond het ganse ideeëngoed. In de jaren daarop evolueerde het tot een 180 pgs. tellend lexical chunk-traktaat; een stapel papier die herhaaldelijk door mijn typemachine werd gemangeld en stelselmatig werd uitgepuurd. In 2011 was de definitieve versie van het scenario klaar, in 2013 de eerste soundtrack en het jaar daarop het eerste scorebook. De bedoeling is om het project stap voor stap -al dan niet in samenwerking- uit te bouwen, richting Avondvullende .Ko.producties ... DIY rules.

 

 

LOGO

 

.Ko.Tantrum heeft een eigen logo waar tal van varianten op gemaakt zijn. De dimensies ervan heb ik medio 2011 vastgelegd om het symbool nadien ism. een grafisch ontwerper verder te stileren. Het is een complex, druk logo; een superpositie van een gespiegelde letter K en een O. De K kan symbool staan voor de relatie tussen mensen zoals ik ze al vaker heb zien evolueren: je gaat ER NAAR TOE en dan ga je ER VAN WEG (en wellicht heb je intussen wat bijgeleerd). De O heeft daarbij ook nog een dwarskruis, wat de impressie geeft van een vizier; .Ko. is watching you.

 

 

SCENARIO

 

Imagine: alle dromen die je hebt, staan onderling met elkaar in verband. Alles wat je droomt, is onderdeel van één groot, transcendent universum dat je nu en dan betreedt, of je dat nu wilt of niet. Al jaren schrijf ik al mijn noemenswaardige dromen op, en de belangrijkste (lees: meest bizarre) elementen daarin zijn verwerkt in een filmscenario dat op een zuiver technische manier verteld wordt; het oog van de lezer valt samen met een camera die van de ene scène naar de andere gaat. Wat de betrokken personages zeggen of doen werd zo nauwkeurig mogelijk gekopieerd uit wat ik over hen droomde. Na wat meet- en paswerk bracht ik hen binnen mijn dromenpatroon met elkaar in verband. Die personages blijven wat ze zijn: hun identiteit wordt nooit onthuld. Niemand hoeft zich verplicht te voelen om zich in de desbetreffende Dramatis Personae te herkennen.

 

Onderstaande vaktermen zullen bij het leeswerk een en ander verduidelijken:

 

INT : interior (binnenopname)

EXT : exterior (buitenopname)

 

XCU : extreme close-up (bvb. een ring, een mond, een huisnummer)

CU : close-up (een gelaat)

MCU : medium close-up (gelaat, schouders en bovenlichaam zijn zichtbaar)

 

MWS : medium wide shot (personage en een gedeelte van het decor zijn zichtbaar)

WS : wide shot (het grootste deel van het decor is zichtbaar)

XWS : extreme wide shot (landschap, panorama)

 

TS : top shot (er wordt van bovenaf gefilmd)

 

POV : point of view (gezichtspunt van waaruit de camera iets bekijkt, automatisch gevolgd door wiéns POV)

 

FADE IN → : infaden

→ FADE OUT : uitfaden

CROSSFADE → : overvloeien naar volgende scène, is ook van toepassing op flashbacks (FB).

CUT → : springen naar volgende scène

OVER BLACK : zwart scherm (kan ook OVER WHITE zijn)

 

Eigennamen en belangrijke narratieve elementen worden KAPITAAL gespeld, de directe rede wordt vet gespeld en een intonatie daarvan cursief, net als de talrijke OPSCHRIFTEN die u in het scenario tegenkomt. Tot slot beslaat elke pagina grosso modo 1 minuut in de epische tijd, tenzij anders vermeld.

 

 

MUZIEK

 

Vanaf 2006 ging ik wat ik componeerde (vnl. mijn elektroakoestisch (EA) werk) anders bekijken. Ik wou mijn muziek meer en meer laten groeien uit hetgeen binnen mijn fysieke mogelijkheden lag. Zoveel mogelijk geluid moest handgemaakt zijn. Het was mijn manier om me te heroriënteren op de grondslagen van mijn ambacht: dat nobele 'product van geconcipieerd menselijk handelen dat bestaat uit (voor de mens waarneembare) en in de tijd geordende klanken'. Het opus op zich obsedeerde me al langer, maar met de jaren is daar nog de obsessie voor systematiek bijgekomen. Het stappenplan. De assembly line om tot een opus te komen. Een unieke inspiratiebron hiervoor was Dogme 95 (http://en.wikipedia.org/wiki/Dogma_95).

 

Dogme 95 is een manifest dat vier Deense regisseurs (o.m. Thomas Vinterberg & Lars von Trier) bedachten als een soort cinefiele kuisheidsakte voor hun vak. De een vindt hun werk naiëf of slordig, anderen beschouwen het als pretentieus of controversieel. Ik zie Dogme 95 als een retour naar een naiëve kunst die min of meer naar muziek te vertalen valt. En omdat ik het hoog tijd vond om iets terug te geven aan De Meesters, stelde ik -naar analogie met hun manifest- mijn eigen huisregels samen:

 

 

  • Opnames dienen op locatie plaats te vinden. Klankbronnen moeten doelgericht worden aangewend (als een bepaalde klankbron noodzakelijk is voor de opname, moet een locatie worden gekozen waar deze klankbron aanwezig is)
  • Het eindproduct mag geen oppervlakkige elementen bevatten
  • Alle samples moeten vernietigd worden na de definitieve mixdown van een nummer. Om autoreproductie te vermijden, verplicht je jezelf telkens weer nieuwe klankbronnen te zoeken, je oude vel af te leggen.
  • Je zweert bij een maximum aan persoonlijke esthetiek en juistheid om je mee uit te drukken.

 

 

De muziek voor .Ko.Tantrum is tweeledig: enerzijds zijn er elektroakoestische tracks en anderzijds scorebooks (partituren).

De layout van elk nummer in de scorebooks wordt geformatteerd volgens een specifieke graveercode (www.lilypond.org)

en vervolgens aangepast aan de muzikale tekstuur. De scorebooks bevatten de meest essentiële muzikale informatie

en worden verder aan de verbeelding van de musici in kwestie overgelaten. Het notatiesysteem, LTKBR, houdt het volgende in:

 

 

L = Lead. Deze partij bevat de (hoofd)melodie, maar evengoed alle solo's.

 

T = Trio. Backing(vocal)s, of 3 gelijkaardige instrumenten / klankbronnen zoals

een driestemmig koor, strijk- of blazerstrio, set-up van 3 percussionisten, etc.

 

K = Key(board)s bestaat uit 2 notenbalken en bevat het harmonisch corpus van het

stuk. K kan piano zijn, maar evengoed synthesizer, klavecimbel, Hammondorgel, etc.

 

B = Bas(i)s. Deze partij staat doorgaans genoteerd in de (octaverende) bassleutel en

bevat het essentiële fundament van de klank. Kan basgitaar zijn, tuba, contrabas, etc.

 

R = Rhythm, het tijdselement. Hiervoor zijn 2 notenbalken vrijgehouden: de bovenste

-met toonsleutel- bevat materiaal voor melodisch slagwerk (vibrafoon, marimba, Glockenspiel),

de onderste bevat materiaal voor de drums(et). Doorgaans wordt uitgegaan van 2 spelers.

 

 

LTKBR betekent: 5 functies die door variabelen worden ingevuld. Zolang het notenmateriaal intact blijft, mogen de partijen door om het even welk instrument of stem worden gespeeld of gezongen. Indien gewenst, kan het materiaal aangepast, getransponeerd of idiomatisch herschreven worden voor een specifieke uitvoerder. Met LTKBR zijn in totaal 31 combinaties mogelijk en max. 9 verschillende stemmen kunnen tegelijkertijd klinken, gesteld dat de 2 notenbalken van K als aparte instrumenten worden beschouwd.

 

Elk nummer heeft een genretitel, zoals Scherzoid of Lamentoid. Ik doe dit in een zuiver postmoderne reflex: net zoals men bij een androide niet spreekt van een mens van vlees en bloed, parodieer ik er liever op los met pseudostukken; impressies van hetzij een scherzo of lamento. Tot slot nog dit: alle materiaal is 100% Publiek Domein en mag zonder enige restrictie worden gekopieerd, gedownload, geript, gestreamd, geleakt, etc. zolang titel, jaar, auteur en website duidelijk vermeld zijn.

 

 

 

Een overzicht van de materie:

 

 

 

 

Image by Dé Jàmais Vu

Book #0

.KO.MMIX

 

 

 

 

 

 

Titel

Subtitel

Genre

Waarde

 

 

 

 

1. Strength King

 

Don't you see?

We're from the same school!

 

[ 0.50 ]

2. .Ko.MmIX

 

Introitus Interruptus

 

[ 5.10 ]

3. Séance, Le Tangeau

The Cloven Hoof

Tangoid

[ 4.37 ]

4. Alta's Theme

 

Her / Hair

 

 

[ 1.49 ]

5. ZTRKRTZR

 

The Starscratcher

 

[ 6.15 ]

6. .RUN.FOOL.+

 

You $quirtface

Glitchoid#1

[ 7.25 ]

7. Les Jeux Sont Faits

 

Rien Ne Va Plus

 

[ 3.00 ]

8. Little Harry Hughes

 

und J.J. war auch dabei.

Melanchoid

[ 4.10 ]

9. Beatifika

 

peaT, peaT, peaT ...

Puzzloid

[ 3.46 ]

10. Prijsbeest

 

Das Teufel Preisetier

 

[ 5.30 ]

11. Era Zero

 

Glitchophony Nr. 1

Glitchoid#2

 

[ 7.40 ]

12. Ouáttosz Ouóckosz

@ Lilith

 

Two Wrongs Make A Right

 

[ 2.53 ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Book #3

.KO.DEX TANTRIENSIS

 

 

 

 

 

 

Titel

 

Subtitel

Genre

Waarde

1.Throtty, Toxicocution

In Cold Turkey

 

Music for the eclipse

of september 3rd 2081

Angelicoid

[ 4.40 ]

 

2. G+d Save The Screen

 

 

Htqq, Psychonoiac

Knightbreed

 

Psychonoid

[ 3.50 ]

3. Een Bloedrode Ster, Wtf?!

 

 

Westernoid

[ 2.30 ]

4. ZO.PA

 

Partyoid

[ 3.00 ]

 

 

 

 

5. Vivarium

 

 

Ritualoid

 

[ 5.55 ]

6. Thryptychlion

 

 

Triploid

 

[ 4.33 ]

7. Zonpantli

 

 

Americanoid

[ 3.40 ]

8. Hyppokryte Pèn–Pöü

Was Here

 

Aka Belfiore

Arcanoid

[ 1.11 ]

9. Omdat Je De Hand Die

Jou Voedert, Blijft Bijten

 

Streetoid

[ 2.00 ]

10. CamraCution In

Clockwise Crashtime

 

 

Charismaticoid

 

[ 5.30 ]

11. Letter From Gold And Mauve

 

Telepathoid

 

[ 3.20 ]

 

 

 

 

12. Inter Canem Et Lupum Crepusculum Combibo

 

Occultoid

[ 6.10 ]

 

 

 

 

13. Group.Ko.

(Pno-Vln-Trp ReMix)

 

Jyngloid

 

[ 4.10 ]

 

 

 

 

14. Little Harry Hughes

(BeatBoxx ReMix)

 

 

 

 

 

 

Melanchoid

 

[ 3.20 ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Book #1

.KO.I

 

 

 

 

 

 

Titel

Subtitel

Genre

Waarde

 

 

 

 

0. Hymnoid (unofficial)

 

Will You, will You lick

my wick ...

 

Hymnoid

[ 0.38 ]

1. Europa 202X

 

 

▲oid

[ 1.39 ]

2. B.O.B.S.A.K.

In ignem temptationis

Te conflavi

Introid

[ 5.44 ]

3. Libera Nos

 

...de Paradisum, of course

Apocalyptic Nipits' Chor(us)oid

 

[ 1.35 ]

4. ROB

 

Shelter

Climaxoid

[ 2.00 ]

5. Videotake

 

Puik Argentum

Scherzoid

[ 3.06 ]

6. August 31st, 1978

 

One girl, two men

Lamentoid

[ 2.34 ]

7. Taxus

Wie Hier Weg Wil

Moet Dat Zeggen

Scapoid#1

[ 1.30 ]

8. Vestiaire

 

.Ko.TantrifiKatzion In Es

Atmospheroid

[ 6.19 ]

9. Blind System

 

 

Like Party Piglets

Squeaking In A-

Org(an)oid

[ 4.03 ]

10. WWPLF

 

is a player

Multiploid

 

[ 4.33 ]

11. Zelfs de reinen van geest

 

Canto Lycantrophico

Cantoid

[ 4.28 ]

12 .Bloed.Kop.Droom.

 

Sex Is Simply The Best Way To Invoke Spirits

Delirioid

[ 3.07 ]

13. Half a summer

of broken hearts

 

Amor Ultima Sapientia

 

 

Dedicatoid

[ 2.40 ]

14. 7th Egg Society

Hoe Maak Ik Een Theater Stuk

Scapoid#1

[ 6.12 ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Book #2

Inn Love & Disobedience

 

 

 

 

 

 

Titel

 

Subtitel

Genre

Waarde

1. ▲▲▲

The most occult piece

in music history

Introid

[ 5.30 ]

 

2. Eerst De Weaurden

 

 

 

Enigmoid

[ 3.27 ]

3. Group .Ko.

 

 

Jyngloid

[ 5.05 ]

4. Beby Jaw Rock

for a Wacky Jobber

 

Rondoid

[ 3.00 ]

5. In .Ko. We Trust

 

 

Triumphoid

[ 4.00 ]

6. Thresholders

 

 

MainThemoid

 

[ 5.20 ]

7. Electroida-Cidactus 3.11

 

 

Technoid

[ 4.00 ]

8. Sumus Aliquid Manes

 

 

Cryptoid

[ 4.00 ]

9. LOUPON Walpurgisch

 

QuestionMarkoid

[ 3.36 ]

10. WE♥CHA

 

 

Loungoid

[ 8.20 ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~ next: ~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+

+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~ next: ~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+

+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~ next: ~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+

TECHNICAL RIDER

 

 

.Ko.Tantrum wordt geregeld gebracht in de vorm van een avondvullende voorstelling, een .ko.productie zoals dat heet in ons jargon. Oorspronkelijk was het opzet dat elke .ko.productie volledig zou zijn toegespitst op de ruimte waar het project is geboren

-The Zone- maar er kwam al snel interesse van buitenaf en dus kunnen organisaties, festivals of particulieren op aanvraag een voorstelling extra muros boeken.

 

De technical rider hiervoor is vrij simpel:

 

- Beamer

- Scherm (ratio 16:10 of 16:9)

- PA (2-kanaals stereo)

- Als er een piano (akoestisch/elektrisch)

of ander klavierinstrument voorhanden is: pluspunt

- Kleed-/schminkruimte voor 3 personen

 

Voor een vrijblijvende offerte, neem contact op met

Sebastian Bradt of Antipatriek's Bobsakk Related Webinar

 

 

 

PERFORMANCE ARCHIVE

 

 

 

( .KO.V - deep circus )

ZON 7 OKT 2018 | 20u

THEATER BOX, Pijndersstraat 16 | 9000 Gent

 

Group .Ko. : Sebastian Bradt - Helen White - Jelle Vastershaeghe

Video footage by Svend Thomsen (Trekanten Video Formidling)

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 

( .KO.III - .ko.dex tantriensis )

ZAT 30 JUN & ZON 1 JUL 2018 | 20u

THE ZONE, Moutstraat 32 | 9000 Gent

 

Group .Ko. : Sebastian Bradt - Helen White - Jelle Vastershaeghe

Video footage by Brigitte Desmet

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

( .KO.II - inn love & disobedience )

ZAT 12, ZON 13 & MAA 14 NOV 2016 | 20u15

THE ZONE, Moutstraat 32 | 9000 Gent

 

Group .Ko. : Sebastian Bradt - Helen White - Jelle Vastershaeghe - Tomas De Bruyne aka Dé Jàmais Vu

Video footage by Svend Thomsen (Trekanten Video Formidling)

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 

( .KO.I - nothing is what it dreams )

VRIJ 22 APR 2016 | 20u15

DE CULTUURLOFT vzw | Tentoonstellingslaan 147 | 9000 Gent

 

Group .Ko. : Sebastian Bradt - Helen White - Jelle Vastershaeghe

Video footage by Svend Thomsen (Trekanten Video Formidling)

 

________________________________________________________________________________________________________

 

( .KO.I - nothing is what it dreams )

ZON 15 NOV 2015 | 13 - 16 - 19u

THE ZONE, Moutstraat 32 | 9000 Gent

 

Group .Ko. : Sebastian Bradt - Helen White - Jelle Vastershaeghe - Tomas De Bruyne aka Dé Jàmais Vu

Video footage by Svend Thomsen (Trekanten Video Formidling)

 

________________________________________________________________________________________________________